Flyer AEBS

FLYER AEBS -  A4 GẮP 2, IN OFFSET 04 MÀU 02 MẶT - CÁN MÀNG MỜ 2 MẶT

FLYER là một dạng ấn phẩm quảng cáo, một quyển sách nhỏ và mỏng hay một tập sách v.v… chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu về Công ty, sản phẩm, nội dung trên FLYER truyền tải đến những người xem là khách hàng mục tiêu của họ. FLYER được gọi một cách việt hóa là tờ gấp quảng cáo

  • Về kỹ thuật:

FLYER thường được in offset 4 màu 02 mặt

  • Về chất liệu:

FLYER thường in trên giấy Couche là cơ bản, hoặc giấy mỹ thuật tùy vào nhu cầu khách hàng

  • Về hình thức thẩm mỹ:

FLYER có thể ép kim logo, UV định hình, gắp 2, gắp 3 hoặc gắp ziczac, cáng màng bóng hay mờ tùy theo nhu cầu khách hàng

 

Sản phẩm cùng loại