Túi giấy khổ ngang, khổ đứng

Túi giấy khổ ngang, khổ đứng.

Giấy C300, cán màng

Sản phẩm cùng loại